Når du handler hos Izabel Camille, tilbyder vi naturligvis - i henhold til dansk lovgivning 2 års reklamationsret på vores smykker. 
Ved eventuelle fejl eller mangler skal du hurtigst muligt rette henvendelse til Izabel Camille ApS, så fejlen kan blive rettet.

Reklamationsretten kan anvendes hvis varen indeholder fabrikationsfejl, er defekt, eller har mangler på købstidspunktet. Vi skelner mellem
produktionsfejl, slitage og forkert brug.

- Produktionsfejl betyder fejl i produktionen af smykkerne, og reklamationsretten dækker.

- Slitage dækkes ikke af reklamationsretten, og betyder at smykket har været brugt over længere tid,
  og at det derfor må forventes at smykket er blevet slidt. Derfor hører blandt andet slidte guldbelægninger og rhodineringer under slitage,
  da dette sker efter længere tids brug af smykket.

- Forkert brug dækkes ikke af reklamationsretten, og er når smykker har været udsat for skader, som resultat af forkert brug, eller mishandling af smykket. 
  Selvforskyldte skader på smykkerne dækkes naturligvis heller ikke.

Se iøvrigt medfølgende vedligeholdelsesseddel, eller læs mere under smykkepleje her på websiden.
Du som kunde, har selv ansvar for at bære smykket med forsigtighed og i øvrigt følge Izabel Camilles retningslinier.

Ved reklamationer vedlægges kopi af ordre/faktura, med tydelig angivelse af kontaktoplysninger, og sendes
evt. ved brug af vores GLS returlabel https://retur.pakkelabels.dk/izabelcamille til:

Izabel Camille ApS
Slotsgade 65B
3400 Hillerød